CENÍK FVE S DOTACÍ 40 - 65 000,-Kč


FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY

O systému

Energie z fotovoltaických panelů je vedena dvěma kabely do řídící jednotky k bojleru. Z řídící jednot ky je napájena elektrická spirála v bojleru. Ohříváte vodu z fotovoltaiky, ne ze sítě. Využijeme stávající elektrický bojler. V případě, že ohříváte vodu plynem, je nutné pořídit nový elektrický bojler. Ten je možné také připojit před stávající a tím dále jen vodu dohřívat v období, kdy je méně energie z panelů.
Výhody fotovoltaického ohřevu vody.

Výhodou fotovoltaického systému je velmi jednoduchá instalace a rozvod energie, lze jej bez komplikac í instalovat i dodatečně do stávajícího objektu. Oproti termickému systému má rozvod energie minimální ztráty, je dosažena vyšší účinnost v zimních měsících, kdy je nedostatek slunečního světla. Systém dodává energii i při nízkém osvitu a má minimální provozní náklady. Je vysoce spolehlivý.


FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA S AKUMULACÍ DO VODY

O systému

Energie z fotovoltaických panelů je vedena dvěma kabely do střídače. Ten vyrábí elektrický proud a je zapojen do rozvodů domu. Spotřebiče v objektu přednostně spotřebují vyrobenou energii. V případě, že spotřeba je vyšší, souběžně odebírá elektřinu z distribuční sítě. V okamžiku výroby vyšší, než je spotřeba, přebytek usměrněňujeme do ohřívače vody, případně do dalších spotřebičů, dle přednastavených priorit.

Výhody fotovoltaické elektrárny.

Úspory za energie, pojistka proti budoucímu zdražení, rychlá návratnost investice, energetická soběstačnost, rychlá instalace bez licence či ži vnostenského listu, bezpečnost a spolehlivost, vysoká spolehlivost a nízké náklady na údržbu, ekologické řešení

Team
Team