O solárních panelech


Realizace FVE na klíč

Zvažujete investici do fotovoltaické elektrárny?

Nabízíme Vám konzultace, poradenství, kompletní vyřízení veškerých administrativních povolení i realizaci fotovoltaické elektrárny na klíč.
• bezplatná poradenská činnost, včetně obhlídky lokality, budovy nebo rodinného domu a posouzení vhodnosti záměru instalovat fotovoltaickou elektránu
• vyhodnocení spotřeby elektrické energie v návaznosti na instalovaný výkon FVE
• posouzení investičního záměru, nabídka
• zhotovení projektové dokumentace
• zpracování podkladů pro vyjádření dotčených orgánů, pokud jsou nutné
• zpracování projektů a jednání s pracovníky el. distribuční sítě
• zpracování Energetického auditu pro potřeby financujících bank
• revize zařízení
• vyřízení licence na výrobu elektřiny od ERU, pokud je nutná
• vyřízení smlouvy o připojení a odběru elektrické energie
• vyřízení smlouvy o odběru u distributora včetně rezervace kapacity
• dodávka veškerého materiálu a prací
• dodávka software pro sledování parametrů fotovoltaické elektrárny
• vyřízení optimálního pojištění celého systému
• pomoc s financováním prostřednictvím úvěru
• spolupráce při vyřízení investiční dotace NZÚ, OPPIK

Prodej stavebnic a jednotlivých komponentů pro fotovoltaiku

• Pokud jste zruční, máte technické vzdělání, nebo šikovného kamaráda, či příbuzného, navrhneme Vám vhodnou technologii, případně dodáme takovou, kterou jste si již vyhlédli a přivezeme ji v podobě stavebnice.
• Pokud si budete přát, vyřídíme pro Vás v ceně dodávky potřebnou administrativu

Hybridní fotovoltaické elektrárny

• Nezávislost je Vám nade vše?
• Máte objekt, do kterého je technicky, nebo finančně náročné dovést elektrické vedení?
• Rádi byste si paralelně k připojení do distribuční sítě zřídili síť vlastní?
• Sestavíme Vám na míru hybridní, nebo ostrovní provoz a vybavíme jej akumulací.

Team